Høring — regnskapskontrollens ekspertutvalg — utkast til retningslinjer

Resultat: Regnskapskontrollens ekspertutvalg oppnevnt og retningslinjer fastsatt 13. oktober 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.05.2005
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format