Høring - Statens samiske videregående skoler En arbeidsgruppes vurdering av skolenes fremtidige tilknytningsform mv Høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2002

 

Saksnr. 02/5401

23.09.02

 

 

Til
høringsinstansene
(etter vedlagte liste)

Departementet nedsatte 6. september 2001 en arbeidsgruppe til å vurdere den fremtidige tilknytningsform for statens samiske videregående skoler i Finnmark: Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.

Arbeidsgruppen har vurdert alternative tilknytningsformer for de to skolene, og anbefaler i sin rapport at skolene i fremtiden knyttes til Sametinget.

Rapporten sendes med dette til høring. Vi ber om at uttalelser til rapporten sendes

Utdannings- og forskningsdepartementet

Avdeling for kompetanse og arbeidsliv

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo.

Frist for uttalelse er 31. desember 2002.

Med hilsen

Dag Johnsen e.f.
fung. ekspedisjonssjef

   
   

Arvid Nærø
prosjektleder

Ta kontakt med Utdannings- og forskningsdepartementet dersom rapporten ønskes på samisk.

Sametinget 
Samerådet 
Norske Reindriftssamers Landsforbund 
Samenes Landsforbund 
Samisk folkeforbund 
Østsamene i Neiden 
Skoltene i Norge 
Sárahkka 
Davvi Nuorra 
Reindriftsforvaltningen 
De samiske samlinger 
Samisk kultursenter 
Skaniid Girje 
Árran lulesamisk senter 
Samisk høgskole 
Samiks kulturminneråd 
Saemien Sijte 
Ája Samisk senter 
Sijte Jarnge 
Vádobíki 
Sámi Juristtaid Searvi 
Samisk KvinneForum 
Varanger samiske museum 
Assu 
Min Áigi 
Ságát 
Universitetet i Tromsø 
Kommunenes sentralforbund 
Fylkesmannen i Finnmark 
Fylkesmannen i Tromsø 
Fylkesmannen i Nordland 
Finnmark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Tana kommune 
Kautokeino kommune 
Karasjok kommune 
Porsanger kommune 
Nesseby kommune 
Kåfjord kommune 
Båtsfjord kommune 
Kvalsund kommune 
Alta kommune 
Sør-Varanger kommune 
Vadsø kommune 
Vardø kommune 
Berlevåg kommune 
Gamvik kommune 
Lebesby kommune 
Måsøy kommune 
Nordkapp kommune 
Hammerfest kommune 
Hasvik kommune 
Loppa kommune 
Lyngen kommune 
Nordreisa kommune 
Skjervøy kommune 
Storfjord kommune 
Balsfjord kommune 
Bardu kommune 
Berg kommune 
Karlsøy kommune 
Lenvik kommune 
Målselv kommune 
Torsken kommune 
Tranøy kommune 
Kvænangen kommune 
Tromsø kommune 
Dyrøy kommune 
Gratangen kommune 
Harstad kommune 
Ibestad kommune 
Kvæfjord kommune 
Lavangen kommune 
Salangen kommune 
Skånland kommune 
Sørreisa kommune 
Andøy kommune 
Evenes kommune 
Lødingen kommune 
Sortland kommune 
Narvik kommune 
Tjeldsund kommune 
Vestvågøy kommune 
Vågan kommune 
Øksnes kommune 
Ballangen kommune 
Beiarn kommune 
Bodø kommune 
Fauske kommune 
Gildeskål kommune 
Hamarøy kommune 
Meløy kommune 
Saltdal kommune 
Tysfjord kommune 
Oslo kommune 
MedieNorge 
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet 
Statens utdanningskontor i Nordland 
Statens utdanningskontor i Troms 
Statens utdanningskontor i Finnmark 
Statens lånekasse for utdanning 
Læringssenteret 
VOX 
Statlig spesialpedagogisk støttesystem 
Norgesnettrådet 
Samordnet opptak 
Norges forskningsråd 
Statsministerens kontor 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
Barne- og familiedepartementet 
Finansdepartementet 
Fiskeridepartementet 
Helsedepartementet 
Justisdepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Kultur- og kirkedepartementet 
Landbruksdepartementet 
Miljøverndepartementet 
Nærings- og handelsdepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Samferdselsdepartementet 
Sosialdepartementet

 

Til toppen