Høring - svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2003

Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Barne- og familiedepartementet 28. januar 2003