Forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten

Forslaget innebærer at leger (allmennleger og spesialister) innen 1, januar 2009 skal pålegges et rettslig krav om bruk av elektronisk kommunikasjon ved innsending av krav om direkte oppgjør (legeregninger), sykemeldinger og legeerklæringer til NAV.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2007

Resultat:

Forslaget