Høring- forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU

Kunnskapdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits. Loven og forskriften gjennomfører innholdet i EUs direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU som endrer direktiv 2005/36/EF.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2016