Høring - forslag om endring av turnusforskriften - forslag om obligatorisk turnustjeneste i sykehjem for turnusleger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2009