Høring - Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Forskriften som skal gjelde for 2008 er nå sendt på alminnelig høring med høringsfrist 1. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter fastsettes for et kalenderår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tilbakebetalingsforskriften som skal gjelde for 2008, på alminnelig høring med høringsfrist 1. desember 2007. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for 2007 og behandler de endringer som foreslås i tilbakebetalingsforskriften for 2008. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt før forskriften fastsettes.
(19.10.2007)

---------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (pdf)

Høringsnotat for forskrift om forrentning og tilbakebetaling og tap av rettigheter 2008 (pdf)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er kun publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2008 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 14.12.2007. Lenke til forskriften på Lovdata.