Høyring – Forslag til lov om endringar i pasientskadelova – dekking av advokatutgifter og forlengd søksmålsfrist

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2008

Resultat:

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring forslag til enkelte endringar i pasientskadelova.