Sjøloven

- Sjøloven § 475 om meldeplikt ved sjøulykker, jf. endringslov til sjøloven 7. januar 2005 nr. 2 - Sjøloven § 1 tredje ledd fjerde punktum om EØS-eiers tilknytning til Norge - NIS-loven § 9 første ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2008