Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Den 16. juli i år fremmet EU-kommisjonen et direktivforslag om forlengelse av vernetiden på åndsverk. Forslaget er ikke ferdigbehandlet i EUs institusjoner. Ved eventuell vedtagelse vil det være aktuelt å vurdere å ta inn direktivet som en del av EØS-avtalen. Det er foreløpig ikke tatt stilling til eventuell felles EFTA-posisjon.  Vi gjør derfor høringsinstansene oppmerksomme på forslaget som kan finnes på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0464:EN:NOT

Bakgrunnsinformasjon kan finnes på:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/term-protection_en.htm

Departementet mottar gjerne synspunkter på direktivforslaget til [email protected]

Samme dag sendte EU-kommisjonen på høring en grønnbok om opphavsrett innen kunnskapsøkonomien (Copyright in the Knowledge Economy). Grønnboken tar opp en rekke spørsmål om fortolkning og utvikling av gjeldende EØS-rett om opphavsrett, særlig i forhold til reglene for bibliotek, funksjonshemmedes bruk av åndsverk samt spredning av åndsverk til undervisnings- og forskningsformål.

Grønnboken kan finnes på:  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_en.pdf

Generell bakgrunnsinformasjon kan finnes på. http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#greenpaper

Eventuelle kommentarer til høringen om ”Copyright in the knowledge economy” sendes direkte til EU-kommisjonen på e-post [email protected], innen 30. november 2008. Send gjerne kopi av kommentarene til Kultur- og kirkedepartementet på [email protected].

Dette brevet og eventuelle kommentarer til ovennevnte dokumenter vil bli lagt ut på http://www.regjeringen.no/kkd.

 

Med hilsen

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

Constance Ursin
underdirektør

 

Vedlegg