Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Til kontaktutvalget for EU/EØS-saker

Den 10. november la Kommisjonen frem en meddelelse om ”Energy 2020- A Strategy for competitive, sustainable and secure energy” [COM 2010 (639 final)]. Dette dokumentet blir nå gjenstand for bred debatt i EUs organer som for eksempel  energirådsmøtet den 3. desember og EUs toppmøte den 4. februar 2011. En kan forvente konkrete politiske vedtak og oppfølgingsdokumenter som følge av denne meddelelse.  

Kontaktutvalget og andre interessenter anmodes derfor om å komme med innspill så snart som mulig til Olje- og energidepartementet med henblikk på konkrete merknader og synspunkter til innhold og prosess.  Dette er viktig for oss i tilknytning til aktuell møtevirksomhet opp mot EUs institusjoner og medlemsland og med henblikk på mulige forslag av betydning for EØS som kan følge av denne prosess. 

Siden dette ikke dreier seg om en regulær høring av ny lovgivning tør vi  anmode om relevante synspunkter så snart som mulig og helst innen 15. desember 2010. Eventuelle synspunkter før dette tidspunkt er også ønskelig av hensyn til aktuell møtevirksomhet.

Vi legger ved linken til hoveddokumentet [COM 2010 (639 final)] under Høringsnotat på denne siden. Linken er hentet fra DG Energys hjemmeside  Vi legger også ved et såkalt ”EØS-flak” som ligger på Europortalen på Regjeringen.no og som vi har utarbeidet ut fra et informasjonsformål.


Vennlig hilsen

 

Johan Vetlesen
avdelingsdirektør
Olje og energidepartementet