Høringsnotat om etablering av et Nasjonalt hjerte- og karregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2009