Høringsnotat om forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2009