Høringsnotat

Høringsnotat: Digital kommunikasjon som hovedregel (pdf)