Høring – strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Høringsnotat