Høyring - alternative tiltak for å auke fisket etter reker med trål i Barentshavet

Departementet sender med dette på høyring alternative tiltak for å auke fisket etter reker med trål i Barentshavet.

Status: På høring

Høyringsfrist: 27.04.2018