Høyring - forslag til endringar i forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.03.2009