Høyring - forslag til ny forskrift om lovbrotsgebyr og tvangsmulkt i medhald av havressurslova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.05.2011