Høyring - Vilkår for omsetning av torsk frå fritidsfiske

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 03.09.2012