Høyring – endring av reglane i konsesjonsforskrifta om storleiksavgrensing for fartøy med pelagisk trålløyve

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2009