Høyring – forslag til endring av forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009 (som er ute på høyring)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 12.03.2009