Høyring – forslag til endring av forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009 (som er ute på høyring)

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 12.03.2009

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeridirektoratet
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkeskommunen i Telemark
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening 
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Kommunenes Sentralforbund

Til toppen