Høyring av forskrift om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.03.2013

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sametinget
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Fylkeskommunar og fylkesmenn i:
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Bergen kommune
Eidfjord kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Odda kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Kvinnherad kommune
Etne kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Bømlo kommune
Stord kommune
Tysnes kommune
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Norsk institutt for naturforskning
Finans Norge (FNO)
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Kommunenes sentralforbund
LO v/Fellesforbundet
NHO
Norge sjømatbedrifters landsforening
Norges fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norsk Industri
Virke
Bellona
Greenpeace
Natur og ungdom
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norske Lakseelver
WWF Norge

Til toppen