Høyring av forskrift om nytt forvaltningsregime i Hardangerfjorden

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 22.03.2013