Høyring av forslag om auka avgift for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.12.2009