Høyring av forslag om auka avgift for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.12.2009