Høyring: Heva kvotetak i kystflåten over 11 meter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2016


Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Det norske maskinistforbund
Finans Norge
Finnmark fylkeskommune
Fiskebåt
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeridirektoratet
Hordaland fylkeskommune
Innovasjon Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Norske Sjømatbedrfiters Landsforening
Oslo kommune
Pelagisk Forening
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sjømat Norge
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Kommunenes sentralforbund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Finansdepartementet