Høyring: Heva kvotetak i kystflåten over 11 meter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.02.2016