Høyring om endringar i strukturkvoteordninga for seitrålarane

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 25.06.2008

Fiskeridirektoratet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Innovasjon Norge

Norges Fiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Sparebankforeningen

Finansnæringens hovedorganisasjon

Til toppen