Høyring om endringar i strukturkvoteordninga for seitrålarane

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 25.06.2008