I-5/2009 Forebygging av kjønnslemlestelse

Tilbud om samtale og frivillige underlivsundersøkelser til jenter/kvinner med innvandringsbakgrunn

Det er besluttet å tilby samtale og frivillige underlivsundersøkelser til jenter/kvinner med bakgrunn fra områder i land der forekomsten av kjønnslemlestelse er 30 % eller mer. Tilbudet skal gis av helsetjenesten innen ett år etter ankomst og av helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved skolestart, ved 5. klassetrinn og på ungdomskoletrinnet. Rundskriv I – 5/2009 gir en orientering om ordningen i 2009.

I-5/2009 Forebygging av kjønnslemlestelse