Introduksjonsloven - innføring av kommunal plikt til internkontroll

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2012