Informasjon om offentlige anskaffelser

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Rapport fra en arbeidsgruppe for informasjon om anskaffelsesregelverket

Informasjon

om

offentlige anskaffelser