Informasjon om offentlige anskaffelser

Rapport fra en arbeidsgruppe for informasjon om anskaffelsesregelverket

Informasjon

om

offentlige anskaffelser