Rapporter og planer

Informasjon om offentlige anskaffelser

Rapport fra en arbeidsgruppe for informasjon om anskaffelsesregelverket