Innlandsutvalget

Innlandsutvalget har utredet hvordan regionen kan utvikle næringslivet, slik at verdiskapingen og sysselsettingen kan bli enda sterkere i landsdelen. Rapporten gir en oversikt over utfordringer, muligheter og rammebetingelser for næringsutvikling i Innlandet, samt utvalgets forslag til tiltak.

På oppdrag av Innlandsutvalget har Handelshøyskolen BI gjort en analyse av mulige næringsklyngeeffekter av å knytte sammen Hamarregionen og Gjøviksregionen. Analysen presenteres i et vedlegg til Innlandsutvalgets rapport.

Les rapporten fra Innlandsutvalget her 

Les analysen fra Handelshøyskolen BI her