Kapitalmarkedet for nyetablerte foretak

En studie av etterspørsels- og tilbudssiden, 1. november 2002