Forsiden

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2023

Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og muligheter for gjennomslag.