Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommunal garanti til Vassfjellet Vinterpark AS

Jeg viser til brev av 6. desember 2018 fra Fylkesmannen i Trøndelag med oversendelse av Klæbu kommunes klage i sak om kommunal garanti til Vassfjellet Skiheiser AS (nå Vassfjellet Vinterpark AS).

Klæbu kommune fattet 14. juni 2018, sak 33/18, vedtak om å stille garanti for banklån overfor Vassfjellet Skiheiser AS, samt garanti for bruken av spillemidler overfor Kulturdepartementet.

Fylkesmannen avslo den 24. august 2018 søknaden fra Klæbu kommune om kommunal garantistillelse. Dette ble begrunnet med at lånegarantien faller inn under næringsvirksomhet, slik det er definert i kommuneloven § 51. Vedtaket ble påklaget av Klæbu kommune i brev datert 9. oktober 2018. I klagen skriver kommunen at det ikke er grunnlag for Fylkesmannens konklusjon om at Vassfjellet Skiheiser AS driver næringsvirksomhet i kommunelovens forstand. I sitt brev av 6. desember 2018 til departementet opprettholder Fylkesmannen sin konklusjon, og ber departementet om en endelig vurdering og avgjørelse.

På bakgrunn av en konkret og helhetlig vurdering av saken, mener jeg at den kommunale garantien i saken kan godkjennes. Kommunens klage tas derfor til følge og Fylkesmannens avslag stadfestes ikke.

Med hilsen
Monica Mæland


Kopi:
Kulturdepartementet
Trondheim kommune