Konsekvenser for likestilling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.

Utredning i forhold til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion mv.

Last ned veileder til utredningsinstruksen KONSEKVENSER FOR LIKESTILLING her. (PDF)