Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo - Hovedrapport

Utarbeidet av Asplan Viak for Jernbaneverket.

Rapporten (pdf)