Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kunngjøring

Kunngjøring

Forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Miljøverndepartementet har i brev av 27.august 2013 sendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel ut på høring til alle landets kommuner. Bestemmelsen avløser gjeldende rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre iverksatt 1.juli 2008. Forslaget er hjemlet i plan- og bygningsloven § 6-3 første ledd, og innebærer at det ikke kan etableres kjøpesentre og større handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med mindre dette er i tråd planer nyere enn 1. juli 2008.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i alle kommunene til og med 25.oktober 2013. Forslaget er også lagt ut på www.planlegging.no. Eventuelle uttalelser sendes Miljøverndepartementet (Postboks 8013Dep, 0030 Oslo eller [email protected]) innen 25.oktober 2013.

Miljøverndepartementet