Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalg: E39 Søgne - Ålgård

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Vista Analyse As og Holte Consulting gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne - Ålgård.På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Vista Analyse As og Holte Consulting gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne - Ålgård.

Les rapporten (pdf)

Se også: Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne - Ålgård