Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018

Rapport til Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet

Rapporten ble overlevert til kultur- og kirkeminister Trond Giske 30. september 2008.

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 

Rapport til Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet 

Rapport nr: 2008-1438
Rev. 1.0, 30. september 2008

Advansia AS, Det Norske Veritas AS, Samfunns- og Næringslivsforskning AS