Kvalitetssikring (KS1): Transportsystemet i Tromsø

Dovre Group AS og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomført kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning om transportsystemet i byområdet i Tromsø kommune.

Les rapporten (pdf)