Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leiegårdsloven

LOV-1977-04-29-34 Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (leiegårdsloven)

Med leiegård menes i denne lov utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse og inneholder minst fem boliger.

En kommune har forkjøpsrett når eiendomsrett til leiegård i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger. Dette gjelder likevel ikke overføringer ved arv, skifte eller ekspropriasjon.

Kommunen kan nytte forkjøpsretten på vegne av leierne, når disse ønsker å overta leiegården som borettslag eller eierseksjonssameie, på egne vegne, på vegne av studentsamskipnad eller på vegne av selskap som ledes og kontrolleres av kommune eller stat.

Loven

Forskrifter

Forarbeider

Endringslov 11.05. 2001 nr. 19 - § 3 – kommunen gis rett til å nytte forkjøpsretten på vegne av studentsamskipnad

 

Se loven på lovdata.no
Til toppen