Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

LOV 1996-03-22 nr 16: Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

Er det fare for vekstkonsentrasjonar som trugar den økonomiske stabiliteten og som kan føre til alvorlege samfunnsproblem, kan Kongen ved forskrift gje nærmare føresegnar om regulering av byggje- og anleggsverksemda.

Det kan mellom anna fastsetjast at det ikkje kan iverksetjast nybygg eller ombygging av byggverk, anlegg m.v. utan samtykke frå Kongen. Det kan setjast vilkår for samtykke.

Se loven på lovdata.no
Til toppen