Innførsle- og utførslereguleringslova

Lov om innførsle- og utførsleregulering

Lov om om forbod mot eller krav om serskilt løyve for innførsle eller utførsle av varer, medreikna levande planter og dyr.

Lov om om forbod mot eller krav om serskilt løyve for innførsle eller utførsle av varer, medreikna levande planter og dyr.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese lova i fulltekst.

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande føresegner

Til toppen