Lov om traktat mot kjernefysiske prøvesprengingar

Lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar

Lov om forbodet mot å gjennomføre prøvesprenging av kjernevåpen eller anna kjernefysisk sprenging i strid med Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar av 10. september 1996.

Lov om forbodet mot å gjennomføre prøvesprenging av kjernevåpen eller anna kjernefysisk sprenging i strid med Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar av 10. september 1996. (Lova har ingen sentrale forskrifter).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese lova i fulltekst.

Sjå lova på lovdata.no
Til toppen