Høring - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.11.2013