Luftromstrategi

Luftrommet er en viktig og verdifull del av norsk territorium, og har stor betydning for transport og samferdsel. Luftrommet er arena for en rekke aktiviteter. Både nye aktiviteter som foregår i luftrommet og veksten i antallet brukere kan føre til kapasitetsutfordringer og uklare ansvarsforhold. Derfor har regjeringen vedtatt "Norsk luftromstrategi". Strategien har kartlagt og vurdert ulike luftromsbrukere, og samspillet mellom sivil og militær luftfart. En arbeidsgruppe bestående av Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, Avinor og Luftfartstilsynet har utarbeidet strategien. Strategien inneholder en rekke "regjeringen vil"-punkter, og Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med oppfølgingen i samråd med andre berørte departementer.

Les dokumentet