M-1/2017 - Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruks- og matdepartementet

Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juni 2017, og gjelder fra 1. januar 2018. Retningslinjene gjelder underliggende institutters forvaltning av eksternfinansiert aktivitet, og fastsetter rammer for behandling og klassifisering av denne aktiviteten. Retningslinjene gjelder alle typer samarbeid og oppdrag der instituttene mottar midler fra en ekstern part til forskning, kunnskapsutvikling og formidling.