Markedsutsetting av nærings- og innovasjonspolitiske virkemiddel

Notat utarbeidet av Step Gruppen, april 2002