Markedsutsetting av nærings- og innovasjonspolitiske virkemiddel

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Notat utarbeidet av Step Gruppen, april 2002