Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009