Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009