Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009

Bellona
Bondelaget
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Telemark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Greenpeace Norge
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kystfiskarlaget
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
LO v/Fellesforbundet
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og fiskeforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norske Lakseelver
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Sametinget
Sparebankforeningen
Utenriksdepartementet
WWF

Til toppen