Forslag til ny strategi for nordområdene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringens forslag til ny strategi for nordområdene legges med dette ut til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2006