Norsk fiskerinæring og millennium-runden i WTO

Dokumentet er utarbeidet av Fiskeridepartementet og Eksportutvalget for fisk, og synliggjøre viktige spørsmål for fiskerinæringen i den kommende forhandlingsrunden i WTO, den såkalte Millennium-runden.