Høring - Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til egen forskrift for forsøk med nedsatt stemmerettsalder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2015

Vår ref.: 15/368-2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til egen forskrift for forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Det vil bli tatt endelig stilling til forskriften i etterkant av høringsrunden.

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 1. mars 2015. Høringssvar kan sendes postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8129, Dep, 0032 Oslo, merket sak 15/368.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten kan avgi uttalelse. Alle høringssvarene blir lagt ut på departementets nettsider.

Høringsnotatet er publisert på departementets nettsider, og vil bare bli sendt ut elektronisk.

Med hilsen

Med hilsen Siri Dolven (e.f.)
fagdirektør
Christoffer Wiig
rådgiver

 Utkast til forskrift (pdf)

Høringsuttalelser kan også gis via den digitale løsningen på denne siden.

Departementene

Marker kommune
Oppegård kommune
Hamar kommune
Gausdal kommune
Horten kommune
Porsgrunn kommune
Lillesand kommune
Mandal kommune
Stavanger kommune
Hå kommune
Austevoll kommune
Luster kommune
Eid kommune
Kristiansund kommune
Klæbu kommune
Namdalseid kommune
Tysfjord kommune
Målselv kommune
Vadsø kommune
Kautokeino kommune
Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune

Til toppen