Høring - Forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til egen forskrift for forsøk med nedsatt stemmerettsalder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2015